Val av aktör när du skrotar bilen

Jag har under årens gång skrotat många uttjänta bilar samt hjälpt andra i samma situation.

Det finns en del att tänka på, en del att ta hänsyn till och en del att hämta upplysningar om framför allt genom studier av företagsannonser i Google. Några skrotningar/avsked från en gammal trotjänare har känslomässigt varit djupare än andra eftersom man förbinder vissa bilar med händelser, som alltid finns i medvetandet. Bilen har länge varit människans viktigaste och käraste ägodel. Men någon gång måste man skiljas från den och skrota bilen.

Efter beslut om skrotning av bil följer val av företag.

För att analysera de olika bilskrotar och företag som kan hämta och skrota bilen söker jag i Google efter dessa, ofta kompletterar jag med frågor som kostnad eller om hämtningen eventuellt kan vara gratis. På detta sätt får jag fram en lista på ett relativt stort antal aktörer. Vissa är rena bilskrotningsföretag, vissa är specialiserade på hämtningar av skrotbilar medan en del sysslar med båda delarna. För att hitta den lämpligaste har jag sammanställt en enkel kravlista.

 

Här är 5 punkter som är användbara när du skrotar din bil.
  1. Många fiktiva företag annonserar i alla branscher. Därför sorterar jag bort alla som som saknar organisationsnummer.

  2. Jag särar på rena bilskrotningsföretag och de som hämtar och skrotar.

  3. Jag förvissar mig om att tillstånd finns från Länsstyrelsen. Därför sorterar jag bort de som inte kan bekräfta detta tydligt i sin annons.

  4. Mitt krav är att aktören lämnar min bil till en auktoriserad bilskrotningsföretagen är ovillkorligt och att jag får ett mottagningsbevis av aktören.

  5. När min lista på företag som uppfyller min kravlista är klar studerar och väljer jag aktör efter kostnadsbilden.                                    Anm. En intressant men inte direkt utslagsgivande del är att läsa recensioner från andra kunder innan det slutliga valet göres.          skrota inte bilen om de är en klenod